Wathan Edhey Gothah – MDP » 11 އޭޕްރީލް‮ ‬2008‮ ‬އދ.މާމިގިލީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ

April 12, 2008

11 އޭޕްރީލް‮ ‬2008‮ ‬އދ.މާމިގިލީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ


Download: 11th_april_2008_ari_atoll_maamigili.mp3 – 1hr 10mins

1 Comment

  1. ސާބަހޭ އަންނި !!!!!!!މީ މިހާރު އަނެތް ދިވެހި ރާއްޖެ!!!!!އަންނި މޮޅު ވީ!!!!!

    Comment by naja — October 29, 2008 @ 2:06 pm