Wathan Edhey Gothah – MDP » އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ޕްރެސިޑެންޝަލް ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރާ 3 ކެންޑިޑޭޓުން މީޑިއާ އާއި ކުރިމަތިލުން

April 2, 2008

އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ޕްރެސިޑެންޝަލް ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރާ 3 ކެންޑިޑޭޓުން މީޑިއާ އާއި ކުރިމަތިލުން


Download: 02_april_2008_questions_answers.mp3 – via Capital Radio

2 Comments

  1. އަންނިގެ ޖަވާބުތައް ވަރަށް މޮޅު.

    Comment by hassan — April 3, 2008 @ 1:43 pm

  2. ވެލިދޫ ޖަލްސާގެ ރެކޯޑިންގ ނެތްތޯ!

    Comment by umeyާ — April 8, 2008 @ 1:39 pm