Wathan Edhey Gothah – MDP » Events

August 13, 2008

އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓްގެ ކެމްޕޭން ރަސްމީކޮށް ފެއްޓުމުގެ ހަފްލާއަށް ތައްޔާރުވުން ވަރަށް ފޯރިއާއިއެކު ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

. އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ނަޝީދު (އަންނި)ގެ ކެމްޕޭން ރަސްމީކޮށް ފެއްޓުމުގެ ހަފްލާއަށް ތައްޔާރުވުން ވަރަށް ފޯރިއާއި އެކު ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި ހަފްލާއަށް އެސަރަހައްދު ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރުން ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދާނެއެވެ. އަދި ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުން ފެށިގެން މި ރަސްމިއްޔާތަށް އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ދައުވަތު ބަހަމުން ގެންދާކަމަށްވެސް ކެމްޕޭން ޓީމުން ހާމަކުރެއެވެ. އޮފީސްތައް ނިމޭގަޑީގައި އެސަރަހައްދުތަކަށް ދައުވަތު ބަހަމުން ގެންދާކަމަށާއި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

April 23, 2008

އެމްޑީޕީގެ‮ ‬ރިޔާސީ‮ ‬ޕްރައިމަރީ‮ ‬2008‮ ‬ދިއެފްއެމް‮ ‬ޑިބޭޓް

[ވިދާޅުވޭ...]

އަޅުގަނޑުމެން ގޮންޖަހަނީ އެކަކު އަނެކަކަށްނޫން، އަޅުގަނޑުމެން ގޮންޖަހާފަ މިނިކުންނަނީ މައުމޫނު އަބުދުލްޤައްޔޫމަށް – ތިން ކެންޑިޑޭޓުން

(ތިރީގައި މިވަނީ 2 އޭޕްރިލް 2008 ވީ ބުދަދުވަހުގެ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށް ދިޔަ އެމްޑީޕީގެ ތަމްހީދީ 2008 އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ތަފާތު މީޑިއާ ގްރޫޕްތަކުން އިންތިޒާމްކުރި ބަހުސްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓެވެ.) މީޑިއޭޓަރ: ދަރުބާރުގޭގެ ފާށަނާ މާލަމުން އަޅުގަނޑުމެން ވަގުތުން ގެނެސްދެމުން މިދަނީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީސްގައި ވާދަކުރައްވާ ތިންކެނޑިޑޭޓުން އާދެ! އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއަރޕާސަން މުހައްމަދު ނަޝީދު (އަންނި)އާއި، މޫސާ މަނިކު (ރީކޯ) އަދި ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު މުނައްވަރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީސްގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

April 17, 2008

13 އޭޕްރީލް‮ 8002‮ ‬ޅ‮.ހިންނަވަރުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ

[ވިދާޅުވޭ...]

April 12, 2008

11 އޭޕްރީލް‮ ‬2008‮ ‬އއ‮.އުކުޅަހުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ

[ވިދާޅުވޭ...]

10 އޭޕްރީލް‮ ‬2008‮ ‬އއ‮.ރަސްދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ

[ވިދާޅުވޭ...]

11 އޭޕްރީލް‮ ‬2008‮ ‬އދ.މާމިގިލީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ

[ވިދާޅުވޭ...]

« Next Page