Wathan Edhey Gothah – MDP » އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ މެނިފެސްޓޯ ނެރުމަށްޓަކައި ހެދިގޮޑުދޮށް ސަރަހައްދުގައި ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު-3

September 25, 2008

އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ މެނިފެސްޓޯ ނެރުމަށްޓަކައި ހެދިގޮޑުދޮށް ސަރަހައްދުގައި ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު-3

3 Comments

 1. މަގޭ ހިތަތް މިއަރަނީ ކޮބާ ބާ އޭ ރީކޯ މޫސަ ؟

  Comment by Mohamed — September 25, 2008 @ 5:43 pm

 2. މޫސަ އަކީ ކުރިން ފިލްމު ސްޓާރަކަށް ވިޔަށް މިހާރު ސިޔާސީ މީހެއް!!! އެހެންވީމަ އޭނާ މިހާރު މިކަހަ ލަވަތަކަށް ނާރާނެ!!! މަވޯޓް އަންނި އަށް!!! މޫސަ އަކީ ބެސްޓް!!

  Comment by Anonymous — September 26, 2008 @ 12:30 am

 3. އަންނި އަށް ލިބޭނެ

  ތިގޮތުގާ ހުންނަވާ

  Comment by - — October 9, 2008 @ 11:26 pm