Wathan Edhey Gothah – MDP » އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ގދ ތިނަދޫ ޖަގަހަ

September 28, 2008

އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ގދ ތިނަދޫ ޖަގަހަ

2 Comments

  1. އންނިގެ އުރތްޕެއް ނެއް
    އަމިްލަ ބަނޑައް ވަލި ހެރޭ އިރުވެސް ނޭންގޭ

    Comment by hawwa — September 30, 2008 @ 2:40 am

  2. ތިން ބާރު ވަކިކުރި އިރުގަ ބަކަމޫނާ އެއްކޮލަށް ވޯޓުދީގެން ރަތްޔިތުންގެ ހައްގުތަައް ނިގުޅައިގަތީ އަމިއްލަައެދުން ބޮޑުވެގެން ދޯ!!!!

    Comment by yousay — September 30, 2008 @ 2:49 am