Wathan Edhey Gothah – MDP » އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓްގެ ކެމްޕޭން ރަސްމީކޮށް ފެއްޓުމުގެ ހަފްލާ

August 14, 2008

އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓްގެ ކެމްޕޭން ރަސްމީކޮށް ފެއްޓުމުގެ ހަފްލާ

4 Comments

 1. އަންނި އަކީ ދެގޮތެއްނުވާ ބަދަލެއްނުވާ ލީޑަރެއް. އެއީ ދިވެހިންގެ އުންމީދުތަކާ ގުޅިފައިވާ ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާއި ދިވެހި ސަގާފަތާއި ތާރީޙް އެންމެ ރަގަޅަށް ދަންނަ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް.

  Comment by nainte — August 15, 2008 @ 2:56 pm

 2. އަންނިގެ ސިޔާސީ ޕޮލިސީތައް ވަރަށް ބަރާބަރު.

  Comment by 123 — August 16, 2008 @ 1:49 pm

 3. ފުރަތަމަ ކޮމެންޓްގައި އެވަނީ ވަރަށް ވެސް ތެދުވާހަކައެއް. ދިވެހިންގެ ވައްޓަފާޅިއާއި އަދި ދިވެހި ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ އަދި ތާރީޚާއި ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ދަންނަ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަކީ އަންނި. އެކަން އަންނިގެ ތަގުރީރު ތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހާމަވޭ. ޙާއްސަކޮށް އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ދެއްވި ތަގުރީރުތަކަކީ އޭގައި ވިސްނުމާއި ހިކްމަތް އެކުލެވޭ ތަގުރީރުތަކެއް.

  Comment by Anonymous — August 16, 2008 @ 9:52 pm

 4. އަންނި ކަލޭތީ އެއްވެސް މީހެށް ނޫ.

  Comment by bakari — August 22, 2008 @ 7:24 am