Wathan Edhey Gothah – MDP » ރައްޔިތުންގެ ވޯޓު ރައްޔިތުންގެ އަމިއްލަ ނަމަށް ދެއްވާނަމަ ވޯޓު ދެއްވޭނީ އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދަށް- ކެންޑިޑޭޓް ނަޝީދު

October 1, 2008

ރައްޔިތުންގެ ވޯޓު ރައްޔިތުންގެ އަމިއްލަ ނަމަށް ދެއްވާނަމަ ވޯޓު ދެއްވޭނީ އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދަށް- ކެންޑިޑޭޓް ނަޝީދު


ދިވެހި ވެރިކަމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އެއްޗެއްކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ އަމިއްލަ ނަމަށް ވޯޓެއް ދެއްވައިފިނަމަ ވޯޓު އެދެވެނީ އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދަށްކަމަށް އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ނަޝީދު (އަންނި) މިހެން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ “އުދުހޭ ޖަގަހަ” މިނަމުގައި އެއާޓެކްސީގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅަކަށް ފައްޓަވައިގެން އުޅުއްވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު ށ އަތޮޅު މިލަންދޫގައި ހުންނަވައެވެ.

ފިތުރު އީދު ދުވަހުގެ އީދު ނަމާދަށްފަހު

1 Comment

  1. ސާބަހޭ އެމްޑީޕީ…ސާބަހެ ދެ މުޙަންމަދާ… އަހަރުން މިތިބީ އަތުކުރިއަކަސް ފައިކުރިއަކަސް އޮޅާލައިގެން އަނެއް ދިވެހިރާޖެއަށް ދާން….ދާންވެސް މިފަހަރު ދާނަން

    Comment by mohoj — October 2, 2008 @ 2:44 am