Wathan Edhey Gothah – MDP » ކުރެންދޫގެ 300 މީހުންނާއި އެކު އޮޅުވެލިފުށީގައި ރީނދޫ އީދެއް ފާހަގަކޮށްފި

October 1, 2008

ކުރެންދޫގެ 300 މީހުންނާއި އެކު އޮޅުވެލިފުށީގައި ރީނދޫ އީދެއް ފާހަގަކޮށްފި

ޅ އަތޮޅުގައި ހިންގަމުންދާ އަނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރެންދޫގެ 300 ރައްޔިތުން އެއަތޮޅުގެ އޮޅުވެލިފުށްޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ރީނދޫކުލައިގެ އީދެއް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.

ފިތުރު އީދުގެ އުފަލުގައި އޮޅުވެލިފުއްޓަށް އީދުކުރާން ދިޔަ އެންމެންވެސް ގޮސްފައިވަނީ އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ ރަމްޒުކޮށްދޭ ކޮންމެވެސް އެއްޗެއްލައިގެންކަމުގައި ކުރެންދޫއިން މައުލޫމާތު ދެއްވި ފަރާތުން ހާމަކުރެއެވެ. މިކަމުން ދޭހަވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ކުރެންދޫއާއި އޮޅުވެލިފުށްޓަށް އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދަށް އޮތް ތާއީދުކަމުގައިވެސް އެފަރާތުން ހާމަކުރެއެވެ.

އީދު ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އޮޅުވެލިފުށީގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރެންދޫއިން އައި މެހެމާނުންނަށް އެކި ބާވަތުގެ ކެއުންތައް ހަދިޔާކުރުމާއި ޕިކްނިކް ހަރަކާތްތައް ހިމެނެއެވެ.