Wathan Edhey Gothah – MDP » އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ އުދުހޭ ޖަގަހަ ދަތުރު- ށ. ކޮމަންޑޫ 01.10.08

October 1, 2008

އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ އުދުހޭ ޖަގަހަ ދަތުރު- ށ. ކޮމަންޑޫ 01.10.08

2 Comments

  1. އަންނިޔަށް ސާސާސާބަހޯހޯހޯ އައްސަރިބަހޯ

    Comment by rilwan — October 2, 2008 @ 1:37 pm

  2. ބުރުމާ ގާސިމަކީ ދެފުށް ކެހެރި އެއް.. އިބޮރާ+ނާހިދު …ވެޑިންތަ؟…. ރިޔާސީ ސުވާލާއި ޖަވާބުގަ ތަސްނީމު ގަތްބިރުން ….. ސަހަލު އެކަކުވެސް ނެތް…. ވޯޓް ލާނީ އަންނި 4 އަށް..

    Comment by dhunya flower handhu — October 2, 2008 @ 9:27 pm