Wathan Edhey Gothah – MDP » އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ އުދުހޭ ޖަގަހަ ދަތުރު- ހއ. ދިއްދޫ 01.10.08

October 2, 2008

އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ އުދުހޭ ޖަގަހަ ދަތުރު- ހއ. ދިއްދޫ 01.10.08

11 Comments

 1. ސާބަހޭ ދިއްދޫ ރައްޔިތުންނަށް، އަނެއްދިވެހިރާއްޖެ އޮތީ މާކައް ދުރަކު ނޫން

  Comment by އަހުމަދު — October 2, 2008 @ 11:14 am

 2. ޗީޗީ ނުހޮވޭނެ

  Comment by Anonymous — October 2, 2008 @ 1:40 pm

 3. މީކޮން ކަޑަ ވާ ފިސް އައި ލެންސެއް ލައްވާފަ ފޮޓޯ ތަކެށް މިހާ މުހިއްމު ހަބަރު ރީއްޗައް ތެދައް ގެނެސް ދެއްވުން އެދެން

  Comment by aishath gadhir — October 2, 2008 @ 3:38 pm

 4. އަންނި ނުހޮވޭނެ!!! ކިތަންމެ ވަރެއް ކުރިޔަސް އިރާދަ ކުރެއަ ވިޔާ!!!

  Comment by eggg — October 2, 2008 @ 4:31 pm

 5. ސާބަސް! އަންނި އަށް…..

  Comment by Anonymous — October 2, 2008 @ 4:55 pm

 6. ސާބަސް ޢަންނި…. ކުރިޔަށް ދިވެހި ޤައުމު

  Comment by NOONU — October 2, 2008 @ 5:38 pm

 7. އަންނި ހޮވޭނެ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Comment by tom — October 2, 2008 @ 7:21 pm

 8. މިހާރު ދިވެހިންނަށް މިއަނިޔާވެރި ވެރިކަމުން ސަލާމަތް ވާން އެގިއްޖެ. އަދި ދަސްވެއްޖެ. ތިކުރާ ހިތްވަރަށް ސާބަސް!!!

  Comment by Anonymous — October 2, 2008 @ 8:33 pm

 9. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ އަންނި، ހޮވޭނީ އަންނި

  Comment by އަލީ — October 2, 2008 @ 8:36 pm

 10. މިފަހަރު ދިވެހި ރައްޔިތުން އަންނި ނުހޮވައިފިނަމަ ފަހުން ހިތާމަ ކުރާނެ. މިޤައުމަށް ލިބުނު ޖަވާހިރެއްގެ ބޭނުން ކުރަން ނޭނގުނު ބަޔަކަށް އަހަރުމެން ވެގެންދާނެ. އަންނި ގެ ހިތްވަރަށް ހަމަސާބަސް. އިޞްލާޙޭ ކިޔައިގެން ހަމަ ޔަގީނުންވެސް ނުކުތް އެންމެ ކެރޭ ބަތަލަކީ އަންނި. އަނެއް ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ﷲ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ އަހަރުމެން މިތިބީ ދަތުރު ހަދައިގެން.

  Comment by އައިޝާ — October 3, 2008 @ 5:26 pm

 11. ސާބަހޭ އަންނި !!! އަންނި ވަރެއް ހަމަ ނެށް !!

  Comment by Hitte' — October 8, 2008 @ 7:11 pm