Wathan Edhey Gothah – MDP » އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ އުދުހޭ ޖަގަހަ ދަތުރު- ނ.ވެލިދޫ 02.10.08

October 4, 2008

އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ އުދުހޭ ޖަގަހަ ދަތުރު- ނ.ވެލިދޫ 02.10.08

Photos by Mauroof Khaleel

4 Comments

 1. ސާބަހޭ ވެލިދޫ ރައްޔިތުން ތިކުރާ ހިތްވަރަށް. ފުރަތަމަ ބުރުން ﷲގެ އިރާދަފުޅާއެކު މިފަހަރު ކާމިޔާބުކުރަންވާނެ

  Comment by Anonymous — October 4, 2008 @ 4:46 am

 2. މިހަމަ ހަމަ ޤަބޫލް ކުރަންވެސް ދަތި މަންޒަރު ތަކެއް؟؟؟ މީ އަނެއްދިވެހިރާއްޖެ އަށް އަހަރަމެން ގެންދާނެ ކަމުގެ ކުލަވަރު!! ވަރައް ސަޅި ވެލިދޫ މީހުން!!! ސުކުރިއްޔާ!!

  Comment by Anonymous — October 4, 2008 @ 2:38 pm

 3. ވެލިދޫ ރައްޔިތުންނަށް އައްސަރިބަހާ ސާބަސް! ހަދަ މަސައްކަތެއްކޮށްފަކަން ފޮޓޯތަކުން އިގޭ! މި ފޮޓޯތައްބަލާފަ އަހަރެން އުފަލުން ރޮވުނު! ވެލިދޫ ރައްޔިތުން އަންނިއަށްޓަކާ ކޮންމެފަދަ ގުރުބާނެއްވާން އެތިބީ ތައްޔާރަށްކަން ޔަގީންވެއްޖެ! ސާބަސް ސާބަސް! ދެވަނަބުރުގަ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަންނި ހޮވޭނެ!(ރަގްސް)

  Comment by Anonymous — October 10, 2008 @ 9:32 am

 4. ANNI IS THE CHANGE OF THE WORLD WE WILL NEVER FORGET HIM

  Comment by Kon........E — October 10, 2008 @ 1:57 pm