Wathan Edhey Gothah – MDP » އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ އުދުހޭ ޖަގަހަ ދަތުރު- ގއ. ކޮލަމާފުށި 03.10.08

October 4, 2008

އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ އުދުހޭ ޖަގަހަ ދަތުރު- ގއ. ކޮލަމާފުށި 03.10.08

Photos by M I Maniku

2 Comments

  1. ާެ
    ANNI U R GRATE U R THE PRESIDENT

    Comment by ALI ZIHAAN — October 4, 2008 @ 6:05 pm

  2. އަންނި އަކީ ހުވަދޫ ރައްޔިތުން އެބޭފުޅަކަށްޓަކައި ފަޚުރުވެރިވާ އަގުހުރި ދިވެހި ދަރިއެއް.ހުވަދުއަތޮޅަށާއި ކޮލަމާފުއްޓަށް އަންނި ބަހައްޓަވާ ގާތްކަމާއި ދެއްވާ ސަމާލު ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތޭންކްސް …

    Comment by Ramiz — October 6, 2008 @ 8:04 pm