Wathan Edhey Gothah – MDP » އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ އުދުހޭ ޖަގަހަ ދަތުރު- ގދ. ތިނަދޫ 03.10.08

October 4, 2008

އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ އުދުހޭ ޖަގަހަ ދަތުރު- ގދ. ތިނަދޫ 03.10.08

Photos by M I Maniku

3 Comments

 1. ސާބަހޭ ސާބަހޭ އަންނީ ސާބަހޭ ޑރ.ވަހީދު ތިކެރަނެހިތްވަރަކަން ސާބަހޭ މިގައުމު ތެއި ވަގާންނާއި ދެކޮޑަން ތިކެރަނެ މަސައްކަތަން ސާބަހޭ މިކަމާނިމޭގޭ މިކަމާނިމީގޭ އިރާދެކެރެއްވީފަހޭ ދެން އޮންނާ އެމް.ޑީ.ޕީ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރެކެ ދިވެހި ރާއްދޭތެއި އެންމެނެ ހުވެންހޫގަޅައިގެން އިއްތިހާދު ހިމެނެނެ ސަރުކާރެކެ މިރާއްދޭ ދެން ގާއިމުކެރަންނާ. (އިންޟާﷲ)

  Comment by havaru — October 4, 2008 @ 1:09 pm

 2. ސާބަސް އަންނި އާ ޑރ.ވަހީދަށް.
  ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 11 ނޮވެމްބަރ 2008 ގާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮންނާނީ M d P ގެ ވެރިކަމެއް.

  Comment by ayyoob — October 4, 2008 @ 5:06 pm

 3. ސާބަހޭ ތިކުރާ ހިއްވަރަށް…

  Comment by Munnanwar — October 5, 2008 @ 12:11 am