Wathan Edhey Gothah – MDP » މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ހުޅުވި ދޮރުތައް ބަންދުކުރާނެކަމުގެ ރިޔާސީ ވަޢުދު ކެންޑިޑޭޓް ނަޝީދު މާދަމާ ކުރައްވާނެ

August 23, 2008

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ހުޅުވި ދޮރުތައް ބަންދުކުރާނެކަމުގެ ރިޔާސީ ވަޢުދު ކެންޑިޑޭޓް ނަޝީދު މާދަމާ ކުރައްވާނެ

“މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ހުޅުވި ދޮރުތައް ބަންދުކުރާނެ”ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ނަޝީދު (އަންނި) އާދީއްތަ ދުވަހު ވަޢުދުވެވަޑައިގަންނާނެއެވެ.

މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ ހަތަރު އޮތޮޅަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިހާރު އުޅުއްވާ މުހައްމަދު ނަޝީދު މިވަޢުދު ވެވަޑައިގަންނަވާނީ ތ އަތޮޅު ތިމަރަފުށީގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ މާދަމާ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު 95.6 ފާރްއަވޭ އެފްއެމްއިން ލައިވްކުރާނެއެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މީޑިޔާ ޓީމުން މުހައްމަދު ޒުހައިރު (7691303) އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.