Wathan Edhey Gothah – MDP

August 24, 2008

9 Comments

 1. saabahey anni

  Comment by kimmoan — August 25, 2008 @ 9:43 pm

 2. anni thiya kuravaaa hanguraama ah aseri bahaa saaabas….anni ah aharen bunelan oii h akeeee thikurah vaaaa kanma nasru nulibeneees hutaaanulachey….thaahiru dhiri ulhumakah anni go anni

  Comment by dhivehi dhariyeh — August 26, 2008 @ 8:23 am

 3. SAAAAAAAAAAAAAAAAABAHEY ANNNNNNNNNNNNI
  SAAAAAAAAAAAAAAAAABAHEY ANNNNNNNNNNNNI
  SAAAAAAAAAAAAAAAAABAHEY ANNNNNNNNNNNNI
  SAAAAAAAAAAAAAAAAABAHEY ANNNNNNNNNNNNI
  SAAAAAAAAAAAAAAAAABAHEY ANNNNNNNNNNNNI
  SAAAAAAAAAAAAAAAAABAHEY ANNNNNNNNNNNNI

  Comment by ANNI — August 27, 2008 @ 2:29 am

 4. I LUV U ANNI UMMMMMMMMMMMMMMMMMA

  Comment by AAAGANNA MARIA — August 27, 2008 @ 2:29 am

 5. anni thikuraa hih varah aharen hama
  saabass dhen keeep the gud work up

  Comment by vote anni — September 3, 2008 @ 4:16 pm

 6. anni aky migaumuge baany.

  Comment by Anonymous — September 13, 2008 @ 11:48 pm

 7. anni saabahey…
  anni kurihivarun aharunnah mi minivan kan mi libuny..
  hama yagi nun ves aharen ge vote anni dheynan,,
  iraadha kure v ya anni verikan mifaharu libeyne…..
  adhi e verikameh mikahala hudhumuhuthaaru verikamakah nuvaane..
  shukuriyya…
  ayaa

  Comment by Anonymous — September 16, 2008 @ 3:43 pm

 8. saabahey anni…
  thikura masakkathuge natheeje octoberu 11 wana duwahu fenigendaane..
  raaje ane dhivehi raajje ya ka badaluwegen daane

  Comment by xuwaane — September 17, 2008 @ 9:30 pm

 9. anni thikuraa hivvara hama saabas..
  mifaharu me raaje aneh dhivehi raaje ya badhalu kura faharu..
  maumoonaka dene werikamugaeh nuhurewyne…
  shukuriyya

  Comment by xuwaneh — September 17, 2008 @ 9:33 pm