Wathan Edhey Gothah – MDP » އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ އުދުހޭ ޖަގަހަ ދަތުރު- ގދ.ގައްދޫ 04.10.08

October 5, 2008

އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ އުދުހޭ ޖަގަހަ ދަތުރު- ގދ.ގައްދޫ 04.10.08

Photos by M I Maniku

4 Comments

 1. އަންނި އަކީ ރަޢީސް ކަމުގެ ފެންވަރު ހުރި މީހެއްނޫން…

  Comment by abdulla — October 7, 2008 @ 5:54 pm

 2. ސާބަހޭ މެޑީޕީ އިއްތިހާދަށް ތާއީދުކުރާ އެންމެން

  Comment by Anonymous — October 7, 2008 @ 6:53 pm

 3. އަންނި ރައީސްއަކަށްވެއްޖެއްޔާ ރޯދައިގެ އަލި މިޕްރޮގްރާމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ހުށަހަޅާދޭނަންތަ

  Comment by mohamed — October 8, 2008 @ 12:27 am

 4. އަންނިގެ ކިބައިގާ ވެރިކަމުގެ ފެނވަރެއްނެތޭ ކިޔާ ވީދޭނެ ކަމެއްނެތް.
  ބަލަ މަޔާހޮކި ނިކަންބަލަންހުރެބަލަ މިވާންއުޅޭ ގޮތް.
  ތިޔަކަހަލަ އާލާތުންގެ ކަރުބުޑަށް ވަރަށް ހިތިރަހަ ދުއްވާލާނެ ފަހަރެއްމީ..
  ދެން ލަލަލާ، ހޮހޮހޯ، ހަތަރުގޮލާ….

  Comment by askhasn — October 8, 2008 @ 8:37 am