Wathan Edhey Gothah – MDP » އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއީދުކޮށް ކުރެންދޫ އަންހެނުން ލޮރީ ބުރެއް ބާއްވައިފި

October 26, 2008

އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއީދުކޮށް ކުރެންދޫ އަންހެނުން ލޮރީ ބުރެއް ބާއްވައިފި

އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާޢީދު ހޯދުމަށްޓަކައި ޅ.އަތޮޅު ކުރެންދޫ އަންހެނުން އިސްނަގައިގެން ލޮރީ ބުރެއް 24 އޮކްޓޯބަރު ދުވަހު ހަވީރު އެރަށުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

މިލޮރީ ބުރުގައި އެރަށުގެ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވިއެވެ.

އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓަށް އިތުރަށް ތާއީދަށް ހޯދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ޖަގަހައެއްވެސް ވަނީ އެރަށުގައި ހުޅުވާފައެވެ.