Wathan Edhey Gothah – MDP » ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް ހއ ތުރާކުނު

October 27, 2008

ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް ހއ ތުރާކުނު

Photos by M I Maniku

4 Comments

 1. މިއީ އުތުރު ތިލަދުންމަތީ އިއުތިމާސް މިކުރަނީ މިފަހަރު ވޯޓަށް އެވެސްމަކަ
  ރުވެރިވެޖެނަމަ ރާއްޖޭގެ ލޯބުވެތި ރައްޔެތުން ނުކުމެމިކަން ނިމެވުމަށެވެ.
  މާދަމާރައްޔެތުންގެ އުފާވެރި އާ ބަދަލެއްގެ ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް ފެށުން…..
  މައުމޫން އަ!!!!!!!!!!! ނި!!!!!!!!!!!!!!!!!! ޔާ!!!!!!!!!!!!!!!!!!ގެ.
  އަބަދުގެ އަބަދައްނިމު!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  # މާދަމާ ވޯޓް ނަމްބަރ ( 2 )

  Comment by ubey haa alif Dhidhdhooު — October 27, 2008 @ 6:47 pm

 2. ދެން މައުމޫން ލަ ލަ ލަ ށް !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Comment by ubey haa alif Dhidhdhooު — October 27, 2008 @ 6:49 pm

 3. ގައުމުގެވެރި ކަން ހޯދަން މައުމޫން މަރުއެދެނީ އަދިވެސް ކޭވަރުމަދުވާކަމަހެތިޔައުޅެނީ
  ފައިނޭސުގެވެސް ވެރިކަމާ އަދުލާ ބާރުގެ ވެރިކަމާ އަދިވެސް ގައުމުގެވާހާބާރެށް ލިބިދޭން ޖެހޭނެއޯ މައުމޫން ބޭނުމޯ!!!!!!!!!!

  Comment by ubey haa alif Dhidhdhooު — October 27, 2008 @ 6:57 pm

 4. ެޭމާމޯނާ ޅަލަލަ”””:::::::::::::::

  Comment by Anonymous — October 29, 2008 @ 11:53 am