Wathan Edhey Gothah – MDP » ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް އަންހެނުންގެ ޖަލްސާ

October 27, 2008

ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް އަންހެނުންގެ ޖަލްސާ


Photos by Mauroof Khaleel

4 Comments

 1. ސާބަސް ދިވެހި ދަރިންނޭ… އަޅުގަޑުމެން މިފަހަރު މިތިބީ ވަތަންއެދޭގޮތަށް… މި ޖަލްސާގެ ވީޑިއޯ ލިބޭނީ ކޮންތާކުންތޯ؟؟؟؟ ލަންކާއިން….

  Comment by Mohamed — October 27, 2008 @ 6:26 am

 2. ސާބަހޭ އަންނި އަށް. ތިގޮތުގައި ހިފަހަށްޓާތި. މައުމޫނު ވެރިކަމުން ބާލާނަން. އިރާދަ ކުރަށް ވައިފިއްޔާ މިގައުމުގަ ވެރިކަމަށް ދެން ހުންނާނީ ކެނެރީގޭ މުހައްމަދު ނަށީދު{އަންނި] އިގޭ ތޯ. ސުކުރިއްޔާ.

  Comment by ahmed — October 27, 2008 @ 1:38 pm

 3. ައަންނި ޔާ ވަައިފްގެ ފޮޓޯގަނޑެއް މިދުށީ އަދި އަލައް. ވަރައް ލޯބި :-)

  Comment by githeyo — October 27, 2008 @ 6:53 pm

 4. ސާބަސް ދިވެހި އަންހެނުންނަށް….

  Comment by ash — October 27, 2008 @ 7:05 pm