Wathan Edhey Gothah – MDP » ތިލަދުންމަތީ ކެމްޕޭން ދަތުރުގެ ފޮޓޯ

August 28, 2008

ތިލަދުންމަތީ ކެމްޕޭން ދަތުރުގެ ފޮޓޯ

Photos by Maapu.

4 Comments

 1. އަންނި މިހާރަ ތިޔަ ކޭމްޕޭން ކާމިޔާބު ކުރީއެއްނު. މައުމޫނުގެ ފޮޓޯތައްވެސް އަހަރެން ދުށިން. ކުޅުދުއްފުށީން ތިޔަ ވަރެއް ނުވޭ އޭނައަކަށް

  Comment by Anonymous — August 28, 2008 @ 11:26 am

 2. ސާބަސް….އަންނި..އަޅުގަޑުވެސް މިހިރީ ތިބޭފުޅާ އެކު އަނެއްދިވެހިރާއްޖެއައް ދާން…….

  Comment by ahd — August 29, 2008 @ 4:43 pm

 3. އަންނި އަކީ ރާއްޖެ ދެކިފައި ނުވާ ފަދަ ކެރޭ ބަތަލެއް
  އަހަރެމެން ބޭނުން ވަނީ ތިކަހަލަ ޒުވާނުންގެ އިހްސާސްތައް އެގޭ ޒުވާން ވެރިއެއް
  މާތްﷲ އަންނިގެ ތި މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވާށި.

  Comment by Waheed — September 1, 2008 @ 4:38 pm

 4. މުހައްމަދު ނަޝީދަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމަށް މިހާރު ކުރިމަތިލައްވައިގެން އުޅުއްވާ ބަރަކު އޮބާމާ ފަދަ ގާބިލް ކެރޭ ބޭފުޅެއް. އަދި ނަޝީދަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އިހްތިރާމާ ގަދަރު ލިބިފައިވާ އަދި ލިބޭނެ ބޭފުޅެއް. ސަބަބަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހެޔޮބަދަލު ގެންނަން ބަހާއި އަމަލުން އަދި ފުރާނައިން ގުރުބާންވި ބޭފުޅެއް.

  Comment by faresmaathoda — September 2, 2008 @ 12:18 pm