Wathan Edhey Gothah – MDP » 30 މާރޗް 2008 ތ.ކިނބިދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ އޯޑިއޯ

March 30, 2008

30 މާރޗް 2008 ތ.ކިނބިދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ އޯޑިއޯ

1 Comment

  1. ކޮބާ އަންނި ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންނަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި ޖަމްއިއްޔާތަކަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކުގެ ވާހަކަ ކީއްވެ ނުދައްކަނީ

    Comment by James — March 31, 2008 @ 5:54 pm