Wathan Edhey Gothah – MDP » Press Releases

October 1, 2008

ރައްޔިތުންގެ ވޯޓު ރައްޔިތުންގެ އަމިއްލަ ނަމަށް ދެއްވާނަމަ ވޯޓު ދެއްވޭނީ އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދަށް- ކެންޑިޑޭޓް ނަޝީދު

[ވިދާޅުވޭ...]

September 29, 2008

އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ އިސްބޭފުޅުން ލަންކާގައި އުޅޭ ދިވެހިންނާއި މިރޭ ބައްދަލުކުރައްވާނެ

އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ އިސްބޭފުޅުން ލަންކާގައި އުޅުއްވާ ދިވެހިންނާއި މިރޭ ބައްދަލުކުރައްވާނެއެވެ. ދިވެހިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ކޮޅުބުގައި އޮންނަ ރޯދަ ވީއްލުމުގައި މިރޭ ބައިވެރިވާނެ ބޭފުޅުންނަކީ އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ނަޝީދު (އަންނި)، ރަނިންމޭޓް ޑރ މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު، އެމްޑީޕީގެ ވަގުތީ ރައީސް އިބްރާހިމް ހުސައިން ޒަކީ، އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން މަރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ، އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ރައީސް ހަސަން އަފީފް، އެމްޑީޕީއިން ލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަހުމަދު މައުސޫމް އަދި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ ހަރަކާތްތައް ފުވައްމުލަކު އަދި އައްޑޫގައި ވަރަށް ފޯރިއާއި އެކު ކުރިޔަށް އެބަދޭ

[ވިދާޅުވޭ...]

September 28, 2008

ޕާޓީއެއް ނެތި ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅުން ވަޢުދު ނުފުއްދެވުމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެކަމަށް ބުނަނީ ހީލަތްތެރި ރޭވުމަކުން – ކެންޑިޑޭޓް ނަޝީދު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވެ ވާދަކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ވަޢުދު ނުފުއްދިއްޖެނަމަ ވެރިކަމުން އިސްތިއުފާ ދޭނެކަމަށް ބުނާބުނުމަކީ “ހީލަތްތެރި ރޭވުމެއް” ކަމަށް އެމްޑީޕީ އިއްތިޙާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކެންޑިޑޭޓް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިއްޔެއާއި ހަމައަށް ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގެ ރަށްތަކަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައެވެ. ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ވެރިކަމަށް އިސްވާ މީހާ އޭނާ އަމިއްލައަށް އެމަގާމުން ދުރުވާނެ މީހެއްކަމަށް ރައްޔިތުން އިތުބާރު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ވެރިކަމުގައި ހުންނަ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

September 27, 2008

MDP contact numbers in Malaysia, India and Sri Lanka

MALAYSIA

Capt. Ismail Zaki +6016 2630799

Mr. Abdullah Haseen +6017 3641196

INDIA

Mr. Abdul Raheed (Badidhoo) +919895322020

Ms. Aisha Sheryn +919944383529

SRI LANKA

Colombo Jagaha: +94112863627
Hotline: +94777442714

[Read More...]

September 24, 2008

[Read More...]

September 23, 2008

އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓާއި ރަނިންމޭޓް ކާށިދޫއަށާއި ހުރާއަށް މިއަދު ވަޑައިގަންނަވާނެ

[ވިދާޅުވޭ...]

Previous Page »« Next Page